Jule Guld-turnering 4. juledag kl. 10

Vi afholder vore traditions guldturnering 4. juledag.

Tid:    28/12 2019 kl. 10-ca 18.30.

Pris:   350 kr. pr. person, inkl. guldpoint, fine vinpræmier, frokost og kaffe med frugt og kage.

Turnering:  Vi spiller Barometer Turnering rækkeopdelt efter handicap.

Tilmelding via “medlemmer” med undermenu “Guldturneringer og kurser”

Begynder og Intro-kursus start Januar 2020

Vi starter et nyt begynderkursus i januar.

Center Three fredage fra kl. 13.30 – 16.30.

Start 24. januar 2020, slut 1.maj 2010.

Lærer er Jacob Røn.

Endvidere afholder vi introkurser (to ens) 10. og 17. januar 2010 hvor du gratis og uforpligtende kan opleve om bridge er noget for dig.

Du kan tilmelde dig via “tilmeldinger” “sæson 19-20”  “Center Three”

Skriv dato hvis du tilmelder dig til introkursus.

Yderligere information og eller tilmelding “Centerklubberne@gmail.com” eller Jacob Røn 2873 4981.

 Generalforsamling i Centerklubberne

Centerklubberne afholder den årlige generalforsamling mandag d. 13/01-2020 kl 18.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Godkendelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand (lige år)
 8. Valg af sekretær og næstformand (ulige år)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige og ulige år)
 10. Valg af eventuelle suppleanter
 11. Valg af revisor og eventuelt revisorsupleant
 12. Eventuelt

Herunder kan du se budget 19-20 samt Årsrapport 2019.

Budget 2019-20

Årsrapport 2019