Update 17. april 2021: Forsamlings max på 10 personer. Tvunget lukning i Rudersdal Kommune.

Her er de netop vedtagne Coronaregler angående indedørs sportsaktiviteter, Se dette link fra Nyhedsbrev fra DBf.

160421_Coronaupdate[6847]

Som I kan læse er der sat max på 10 personer samt en aldersgrænse på mindst 70 år. Derfor kan vi ikke åbne 21. april. Vi håber stadigvæk på 6. maj.

Opdatering 25. marts 2021

Her er et link til Nyhedsbrev fra DBf. Det er fortsat uklart om vi kan forvente at starte 6. eller 21. maj. Nærmere følger.

Nyhedsbrev – marts 2021

update 26. janur 2021

Med den forlængede ned-lukning til 07. februar, er vi desværre fortsat tvangslukket.  Jeg håber vi snart kan ses.

Dansk Bridge (januar-nummer) kan afhentes i Centeret. De ligger forneden på den trappeopgang gennem dør til højre ved indgang fra Kongevejen.

Udate 3.januar 2021

Godt Nytår allesammen.

Tvangslukningen af alle foreninger betyder at vi stadigvæk ikke kan åbne, desværre. Det er umuligt at lægge præcise planer før vi kender fremtiden. Men det ser jo ikke for godt ud for øjeblikket. Der er tvangslukket frem til 17. januar, og der snakkes allerede om at restriktionerne nok skal forlænges og måske endda skærpes. Max 10 reglen er allerede forlænget til 27. februar.

Derfor må vi gøre økonomi op senere, og I skal bestemt ikke indbetale noget for 2. halvsæson nu.

Vi ønsker alle et godt nytår, og glæder os til at vi kan komme i gang igen

Update 14. december 2020

Angående Dansk Bridge.

December-bladet kan afhentes uden for Centeret. Nærmere bestemt på trappen til højre ved indgangen fra Kongevejen.

For at komme ind ad hoveddøren skal i ramme hudlægernes åbningstid som er ca 9-17 på alle hverdage.

Update 5. december 2020

Med de sidste nye smittetal er det usandsynligt at restriktionerne bliver lettet før nytår. Der er en mulighed 13. december og vi åbner naturligvis hvis forsamlingsmaksimum kommer tilbage på 50.

Angående BBO turneringenge søndag kl. 12 er tilslutningen nu så lav at vi dropper det. Der var 3 par fra klubben sidste søndag.

Update 20. november 2020

Da regeringen i dag har meddelt at fastholde forsamlingsforbud på over 10 personer til foreløbig 13. december, er vi desværre tvunget til fortsat at holde lukket, foreløbig til 13. december.

Vi afholder en turnering på BBO på søndag kl. 12. Tilmeldingerne har været ret lav, så vi håber på større tilslutning på søndag.

Update 11. november 2020

Det lykkedes at afholde en turnering i søndags, mens der ikke var nok tilmeldinger i torsdags. I denne uge laver vi derfor en turnering søndag (15. november) kl 12.00.

Update 3. november 2020

I har modtaget en mail om vores BBO-turneringer, som bliver afholdt på torsdag og på søndag kl 12.00.

Hvis der viser sig interesse for disse to turneringer, vil vi fortsætte med dem. Se jeres mail for nærmere oplysninger.

Hvis I ikke har modtaget mailen kan den hentes her bbo.

Update 01.november 2020.

Der er lagt quizzer ud til alle de nedlukkede klubeer, Du finder dem under din klub på hjemmesiden, der hvor du henter tekster til undervisning.

Svar på quizzerne kommer sidst på ugen.

Update 30. oktober 2020

Vi er desværre tvunget til at aflyse vores kursus på søndag (1. november 2020)

Der arbejdes stadigvæk på at vi kan genåbner før d. 22. november. Se sidste update fra DBf 301020_Corona-orientering til klubberne

update 27. oktober 2020

Vi fastholder at gennemføre begynderholdene torsdag kl 18.30 og fredag kl 13.00 også i denne uge.

Det lykkedes desværre ikke at blive fritaget for max 10 personers reglen i første omgang, på det møde DBf havde med Kultur Ministeriet i dag. DBf vil dog gøre flere forsøg.

De Bridgecentre som har skærme, sprit og rene meldekasser (som blandt andet os) har tænkt sig samlet at også at gøre et direkte forsøg ud over DBf´s anstrengelser.

Men summa summarum ser det foreløbig ud til at vi må holde lukket til og med d. 22 november. Følg med her og se om der kommer ændringer til dette.

261020_Corona-orientering til klubberne[5516] er et link til det nyeste nyhedsbrev fra DBf

update 24. oktober 2020

Danmarks Bridge forbund har møde med kulturministeriet på mandag, hvor vi håber på at at blive undtaget restriktionen med højst 10 personer samlet.

Indtil dette er afklaret bliver vi desværre nødt til at holde lukket i en periode.

Du kan følge udviklingen på Bridge.dk under corona nyheder, samt på denne hjemmeside under nyheder.

Foreløbig holder vi lukket mandag og tirsdag  (26. og 27. oktober) i klubben.

I bliver løbende orienteret på denne side samt med personlige mails om fremtiden. For en sikkerheds skyld vil det være rart hvis I holder jeres makker orienteret om udviklingen.

Hvis vi skal lukke de næste 4 uger er planen at udvide sæsonen med maj måned. Endvidere vil vi arrangerer nogle online turneringer for alle vores medlemmer.

Begynderholdene er så små at vi kan finde en mulighed for at fortsætte disse selv med max 10 reglen.

Triste nyheder men situationen er uden af vores hænder, så vi håber på alles forståelse.

Hjertelig hilsen Søren


Centerklubberne afholder den årlige generalforsamling mandag d. 13/01-2020 kl 18.00.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Godkendelse af det reviderede regnskab
 4. Godkendelse af budget
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand (lige år)
 8. Valg af sekretær og næstformand (ulige år)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (lige og ulige år)
 10. Valg af eventuelle suppleanter
 11. Valg af revisor og eventuelt revisorsupleant
 12. Eventuelt

Herunder kan du se budget 19-20 samt Årsrapport 2019.

Budget 2019-20

Årsrapport 2019